tisdag 15 december 2009

Filmning i förskolan, workshop 1


Videofilmen är en dokumentation av den första workshopen
i Förskolans IT-nätverk om
filmning i förskolan.
Den är filmad
med en helt vanlig digitalkamera,
Canon Ixus 40, och redigerad i Windows Moviemaker.

Nätverket kommer att ha en serie workshops under våren
som dokumenteras i bloggen. De är ett resultat av ett tidigare möte
där vi bestämde oss för att tillsammans lära os mer om
film och videodokumentation som pedagogiskt verktyg i förskolan.

Filmarbetet på Heleneholms förskola
Mia Olsson visade filmade situationer om
samspel och hierarkier från förskolan

Diskussion om situationer på förskolorna och hur man kan dokumentera.
Hur uppstår olika beteenden?
Hur skapas hierkierna?
Hur får de sina strategier för att hävda sig?
Härmar de vuxna?
Har barnen sin egen kultur och sitt eget språk
som inte är synligt för de vuxna?


Barnens filmarbete
Barnen lär sig kamerateknik och filmar från 3 år
Man håller på med filmer om barnens intresse som dans
och mat och gör reportage
och intervjuer med t.ex. förskolans kock.
Man ska besöka vuxna dansare och samarbeta med dem.
Barnens reflektioner om sig själva i filmerna utvecklar deras språk.
Med kamera upptäcker barnen världen på nya sätt.

Uppgift till workshop 2 (2/2 2010)
Filma på förskolan med tanke på en video som färdig blir ca 3 min
Försök följa ett barn under en dag med tanke på situationer
gruppinteraktion/ledare/dominans
Tänk på att skildra:
Hela miljön/rummet
Nära inpå
Ansiktsuttryck / händer
Filma utifrån olika barns synvinkel

PIM har utmärkta guider om hur man praktiskt kan
filma med digitalkamera och redigera i Moviemaker, se
http://www.pim.skolverket.se/xp/handledningar/video/

fredag 20 november 2009

Adams världFilmen är gjord av Kalle Nimhagen på
Maryhills förskola och är en PIM 3-uppgift.
Filmen är en originell och inspirerande
skildring av Adam och förskolans arbete.
Många förskolor i Fosie är engagerade i
PIM-utbildningen.

torsdag 10 september 2009

Hur barn använder dator


En kort video som visar hur ett förskolebarn använder
en dator
och hennes reaktioner.
Hon använder
Edubuntu - Linux för barn,
ett
gratis, modernt operativsystem anpassat för barn.
I Edubuntu finns program avsedda för mindre
barn som;
Gcompris - en pedagogisk programsvit
Tuxpaint - ett ritprogram för barn

Abiword - ett enkelt skrivpogram.
Edubuntu är lätt att installera och administrera
och
tål umgänge med små barn, se installationsguide.

onsdag 25 februari 2009

Datorer för barnDatorn finns naturligt i barnens värld och är ett redskap för barns lek och lärande i förskolan. Den kan vara ett vektyg för fantasi, skapande och kreativitet och ett sätt att låta barnen lära sig hantera digital teknik
- digital kompetens är en del av det livslånga lärandet.

Inom Fosie BoU finns Edubuntuprojektet för att utveckla datoranvändandet i förskolan och i de tidigare åren.

Edubuntu är en linuxvariant som är utvecklad för barns lärande med utseende och program och pedagogiska spel anpassade för barn. Edubuntu är snabbt, modernt, naturligtvis barnsligt enkelt att använda och kräver inte mycket av datorkraft.

Edubuntuprojektet har pågått i drygt två år och nu finns över 100 datorer
på 25 förskolor och 4 skolor i Fosie. Edubuntu är väldigt stabilt, enkelt och resurssnålt, vilket minimerar support och datorkapacitet.

I Fosie finns "Förskolans IT-nätverk", där pedagoger träffas regelbundet och utvecklar projektet och har
installationskurser. På en del förskolor installerar pedagogerna datorerna. Målet är att pedagogerna blir förtrogna med tekniken och själva har kontroll över sina IT-redskap tillsammans med barnen.

I projektet återanvänds datorer, som inte klarar kraven för nätuppkoppling i Malmö. Datorn är fristående från nätet och placerad så att flera barn kan stå och interagera vid datorn och tillsammans lära sig.

Edubuntu kan med fördel användas när man arbetar med metoden ”
Att skriva sig till läsning”.

måndag 23 februari 2009

IT på Herdinnans förskolaHerdinnan är en förskola där informationstekniken är integrerad i all verksamhet. Titta in på Herdinnans hemsida och se vad som pågår i våra olika projekt:

Mitt liv på storbild
Familjen är det allra viktigaste. I alla fall i det foto- och språkprojekt som pågår på Herdinnans förskola i Malmö. Här får barn från ett år och uppåt ta kort på sina familjemedlemmar och sedan berätta om dem inför kompisarna vid en spännande bildvisning. SmartBoard, den interaktiva skrivtavlan, hjälper många att komma över sin nervositet.


Vi promenerar och fotograferar
Ett personlighetsstärkande teknik- och motorikprojekt
Varje fredag promenerar vi till en lekplats i vår närmiljö. Medan vi promenerar och leker är det fritt fram för de barn som önskar att använda vår digitalkamera ,en enklare modell inköpt för ändamålet. Efter promenaden skapar en av pedagogerna i arbetslaget en film av de digitala bilderna med hjälp av
Photo Story, som därefter läggs ut på vår hemsida. På måndagen veckan efter reflekterar barn och pedagoger tillsammans kring de bilder barnen har tagit. Detta gör vi genom att samla alla barn i vårt största rum där vi har vår SmartBoard.