onsdag 25 februari 2009

Datorer för barnDatorn finns naturligt i barnens värld och är ett redskap för barns lek och lärande i förskolan. Den kan vara ett vektyg för fantasi, skapande och kreativitet och ett sätt att låta barnen lära sig hantera digital teknik
- digital kompetens är en del av det livslånga lärandet.

Inom Fosie BoU finns Edubuntuprojektet för att utveckla datoranvändandet i förskolan och i de tidigare åren.

Edubuntu är en linuxvariant som är utvecklad för barns lärande med utseende och program och pedagogiska spel anpassade för barn. Edubuntu är snabbt, modernt, naturligtvis barnsligt enkelt att använda och kräver inte mycket av datorkraft.

Edubuntuprojektet har pågått i drygt två år och nu finns över 100 datorer
på 25 förskolor och 4 skolor i Fosie. Edubuntu är väldigt stabilt, enkelt och resurssnålt, vilket minimerar support och datorkapacitet.

I Fosie finns "Förskolans IT-nätverk", där pedagoger träffas regelbundet och utvecklar projektet och har
installationskurser. På en del förskolor installerar pedagogerna datorerna. Målet är att pedagogerna blir förtrogna med tekniken och själva har kontroll över sina IT-redskap tillsammans med barnen.

I projektet återanvänds datorer, som inte klarar kraven för nätuppkoppling i Malmö. Datorn är fristående från nätet och placerad så att flera barn kan stå och interagera vid datorn och tillsammans lära sig.

Edubuntu kan med fördel användas när man arbetar med metoden ”
Att skriva sig till läsning”.

måndag 23 februari 2009

IT på Herdinnans förskolaHerdinnan är en förskola där informationstekniken är integrerad i all verksamhet. Titta in på Herdinnans hemsida och se vad som pågår i våra olika projekt:

Mitt liv på storbild
Familjen är det allra viktigaste. I alla fall i det foto- och språkprojekt som pågår på Herdinnans förskola i Malmö. Här får barn från ett år och uppåt ta kort på sina familjemedlemmar och sedan berätta om dem inför kompisarna vid en spännande bildvisning. SmartBoard, den interaktiva skrivtavlan, hjälper många att komma över sin nervositet.


Vi promenerar och fotograferar
Ett personlighetsstärkande teknik- och motorikprojekt
Varje fredag promenerar vi till en lekplats i vår närmiljö. Medan vi promenerar och leker är det fritt fram för de barn som önskar att använda vår digitalkamera ,en enklare modell inköpt för ändamålet. Efter promenaden skapar en av pedagogerna i arbetslaget en film av de digitala bilderna med hjälp av
Photo Story, som därefter läggs ut på vår hemsida. På måndagen veckan efter reflekterar barn och pedagoger tillsammans kring de bilder barnen har tagit. Detta gör vi genom att samla alla barn i vårt största rum där vi har vår SmartBoard.