tisdag 15 december 2009

Filmning i förskolan, workshop 1


Videofilmen är en dokumentation av den första workshopen
i Förskolans IT-nätverk om
filmning i förskolan.
Den är filmad
med en helt vanlig digitalkamera,
Canon Ixus 40, och redigerad i Windows Moviemaker.

Nätverket kommer att ha en serie workshops under våren
som dokumenteras i bloggen. De är ett resultat av ett tidigare möte
där vi bestämde oss för att tillsammans lära os mer om
film och videodokumentation som pedagogiskt verktyg i förskolan.

Filmarbetet på Heleneholms förskola
Mia Olsson visade filmade situationer om
samspel och hierarkier från förskolan

Diskussion om situationer på förskolorna och hur man kan dokumentera.
Hur uppstår olika beteenden?
Hur skapas hierkierna?
Hur får de sina strategier för att hävda sig?
Härmar de vuxna?
Har barnen sin egen kultur och sitt eget språk
som inte är synligt för de vuxna?


Barnens filmarbete
Barnen lär sig kamerateknik och filmar från 3 år
Man håller på med filmer om barnens intresse som dans
och mat och gör reportage
och intervjuer med t.ex. förskolans kock.
Man ska besöka vuxna dansare och samarbeta med dem.
Barnens reflektioner om sig själva i filmerna utvecklar deras språk.
Med kamera upptäcker barnen världen på nya sätt.

Uppgift till workshop 2 (2/2 2010)
Filma på förskolan med tanke på en video som färdig blir ca 3 min
Försök följa ett barn under en dag med tanke på situationer
gruppinteraktion/ledare/dominans
Tänk på att skildra:
Hela miljön/rummet
Nära inpå
Ansiktsuttryck / händer
Filma utifrån olika barns synvinkel

PIM har utmärkta guider om hur man praktiskt kan
filma med digitalkamera och redigera i Moviemaker, se
http://www.pim.skolverket.se/xp/handledningar/video/