måndag 20 december 2010

Videokonferens i förskolan


En kort film om videokonferens via Skype mellan förskolor.
Cypressens, Herdinnans och Blomviks förskola har börjat med
gemensamma sångstunder. En ny kvalitet tillförs när man
sjunger för publik. Detta är en del av det utbyte man har
mellan förskolorna och ett av målen är att barnen ska lära
känna varandra inför skolstarten


måndag 6 december 2010

Pedagogisk miljö och IT som verktyg i förskoleklass

PIM-filmer som skildrar arbetet i
Lindängeskolans förskoleklassKathrine Hauglunds film om den pedagogiska
miljön och arbetssättet enligt Reggio Emilia
.Editha Zarates film om hur man kan använder
datorn som verktyg i förskoleklassen.

måndag 6 september 2010

Studiebesök i UruguayI Uruguay finns ett nationellt projekt Plan Ceibal,
genom det får alla elever från 5 års ålder en egen
dator och internetuppkoppling inom 300 meters avstånd.
Datorn är en OPLC-dator, en tålig lågprisdator
med gränssnittet Sugar.
Bilderna ärfrån 5-åringarnas klassrum i en skola
på landet utanför Montevideo.
De använder enkla anpassade program som
Tuxpaint på ett kreativt sätt i sitt lärande.


fredag 18 juni 2010

Vad finns i datorn?Filmen ovan är en kort dokumentation från en
workshop med 3-åringar på Heleneholms förskola.
Workshopen är tänkt som en del i en serie
för att lära förskolebarn om datorer.
Vi använder en Edubuntudator tillsammans med
webkamera och programmet "Cheese"

fredag 7 maj 2010

Filmning i förskolan workshop 4


Filmen ovan är klipp av en längre film tagen av
Marina Erlström som ett projekt i våra workshops.
Ett bra exempel på hur mycket som kan synliggöras i en
filmdokumentation.

Några deltagare visade sitt filmmaterial och vi dskuterade
filmteknik och de möjligheter som film ger för att synliggöra
interaktion, relationer och språk mycket tydligare än genom
muntliga skildringar

Moviemakertips:
Tänk på att ha alla filer du använder i ett projekt i samma mapp.
Projektfilen pekar på sökvägen till filer som används i projektet.
Om du använder USB-minne för att spara projektfil och filer,
måste enheten som minnet använder var densamma (tex E: eller F:)
annars blir sökvägen till filerna fel och röda X visas på
storyboard / tidslinjen i Moviemaker i stället för filerna.

Om man hållit kameran, så att filmen har fel vinkel när den visas, kan
man vända filmklippet rätt i Moviemaker. Högerklicka på klippet i
storyboard /tidslinjen, välj "Videoeffekter" leta upp "Rotera 90 grader"
(finns även och 270), makera och klicka "OK".

Nästa möte 8/6 sammanfattar vi filmprojektet, beslutar hur vi går
vidare och planerar nästa termins arbete.


tisdag 23 mars 2010

Filmning i förskolan workshop 3


Filmen ovan är en kort animation gjord i Luciole,
ett animeringsprogram man kan använda i Edubuntu.
Då många var borta när vi hade
workshop 3, använde vi
workshopen till diskussion och visning av projekt och mjukvara.
Mia Olsson visade mer om sitt projekt att låta barnen själva
filma från olika studiebesök och sedan redigera med pedagog.

Visning av kommande version av Edubuntu 10.04 och de
möjligheter som finns för barns film- och bildarbete.
Två enkla program finns som man kan använda med web- eller digitalkamera;


Luciole, ett smidigt och intuitivt animeringsprogram.Cheese, ett program som tar bilder eller film direkt
från webkamera med olika effekter


En Classmatedator visades också med operativsystemet Sugar
och programmet Speak som läser skriven text
;


Vid nästa workshop går vi vidare med det egna filmmaterialet
och diskuterar resultatet
.

onsdag 3 februari 2010

Filmning i förskolan workshop 2Filmen ovan är en kort dokumentation av redigeringsarbetet
under den andra workshopen, då deltagarna arbetade
med att redigera sitt filmmaterial. Vi hade ett problem med
filformat då MovieMaker används och programmet
inte tar alla filformat från videokameror.
På Multimediabyrån finns en manual och länk
för att ladda ner "Any Video Converter",
ett program för att konvertera videofiler till format
som MovieMaker kan hantera.

Nästa workshop 17/3 kommer vi att använda en timme
för att färdigställa filmerna och sedan diskutera filmerna.