tisdag 23 mars 2010

Filmning i förskolan workshop 3


Filmen ovan är en kort animation gjord i Luciole,
ett animeringsprogram man kan använda i Edubuntu.
Då många var borta när vi hade
workshop 3, använde vi
workshopen till diskussion och visning av projekt och mjukvara.
Mia Olsson visade mer om sitt projekt att låta barnen själva
filma från olika studiebesök och sedan redigera med pedagog.

Visning av kommande version av Edubuntu 10.04 och de
möjligheter som finns för barns film- och bildarbete.
Två enkla program finns som man kan använda med web- eller digitalkamera;


Luciole, ett smidigt och intuitivt animeringsprogram.Cheese, ett program som tar bilder eller film direkt
från webkamera med olika effekter


En Classmatedator visades också med operativsystemet Sugar
och programmet Speak som läser skriven text
;


Vid nästa workshop går vi vidare med det egna filmmaterialet
och diskuterar resultatet
.