fredag 7 maj 2010

Filmning i förskolan workshop 4


Filmen ovan är klipp av en längre film tagen av
Marina Erlström som ett projekt i våra workshops.
Ett bra exempel på hur mycket som kan synliggöras i en
filmdokumentation.

Några deltagare visade sitt filmmaterial och vi dskuterade
filmteknik och de möjligheter som film ger för att synliggöra
interaktion, relationer och språk mycket tydligare än genom
muntliga skildringar

Moviemakertips:
Tänk på att ha alla filer du använder i ett projekt i samma mapp.
Projektfilen pekar på sökvägen till filer som används i projektet.
Om du använder USB-minne för att spara projektfil och filer,
måste enheten som minnet använder var densamma (tex E: eller F:)
annars blir sökvägen till filerna fel och röda X visas på
storyboard / tidslinjen i Moviemaker i stället för filerna.

Om man hållit kameran, så att filmen har fel vinkel när den visas, kan
man vända filmklippet rätt i Moviemaker. Högerklicka på klippet i
storyboard /tidslinjen, välj "Videoeffekter" leta upp "Rotera 90 grader"
(finns även och 270), makera och klicka "OK".

Nästa möte 8/6 sammanfattar vi filmprojektet, beslutar hur vi går
vidare och planerar nästa termins arbete.