fredag 18 juni 2010

Vad finns i datorn?Filmen ovan är en kort dokumentation från en
workshop med 3-åringar på Heleneholms förskola.
Workshopen är tänkt som en del i en serie
för att lära förskolebarn om datorer.
Vi använder en Edubuntudator tillsammans med
webkamera och programmet "Cheese"