måndag 20 december 2010

Videokonferens i förskolan


En kort film om videokonferens via Skype mellan förskolor.
Cypressens, Herdinnans och Blomviks förskola har börjat med
gemensamma sångstunder. En ny kvalitet tillförs när man
sjunger för publik. Detta är en del av det utbyte man har
mellan förskolorna och ett av målen är att barnen ska lära
känna varandra inför skolstarten


måndag 6 december 2010

Pedagogisk miljö och IT som verktyg i förskoleklass

PIM-filmer som skildrar arbetet i
Lindängeskolans förskoleklassKathrine Hauglunds film om den pedagogiska
miljön och arbetssättet enligt Reggio Emilia
.Editha Zarates film om hur man kan använder
datorn som verktyg i förskoleklassen.