fredag 8 april 2011

Pedagogiskt arbete med IT som verktyg


En skildring av Marina Erlström om hur man arbetar med IT
i lärandet på Herdinnans förskola. På förskolan har man lång
erfarenhet av att arbeta med IT integrerat i verksamheten.