torsdag 18 augusti 2011

I Dinoland


En film gjord av Lena Finnbäck och barn på Visans förskola.
Ett bra exempel på hur man kan använda IKT och media
på ett kreativt sätt i förskolan

Linux för lärande - Edubuntu 10.04 Fosiedistro


Guiden är tänkt för pedagoger som själva vill hämta ner och installera
en Edubuntudator för barn och ungas lärande.
"Edubuntu 10.04 Fosiedistro" är en version anpassad och testad
på många datorer på förskolor och skolor och är lätt att installera och hantera.
Distron är sammanställd utifrån de erfarenheter som finns i
den pedagogiska verksamheten i Fosies förskolor och
skolor. Läs mer i Guiden.