måndag 7 november 2011

Blå gruppen hälsar på


   Den Blå gruppen från Maryhills förskola kom på

   besök för att hämta Edubuntudatorer till förskolan.
   Sedan gjorde de tillsammans med Stefan Ljung
   denna film som skildrar besöket.