måndag 12 november 2012

Animationsprojekt med iPad

Almängens förskolas animeringsprojekt på tema Vatten under hösten 2012.

En grupp 4-åringar genomförde projektet tillsammans med Ateljerista Sara Einarsson och IKT-pedagog Janos Back utifrån idén att arbeta med berättelse-teckning-målning och animerad film med Ipad och passande Appar.

Många barn på förskolan har invandrarbakgrund och olika modersmål. Då tycker vi att berättandet har en särställning bland andra verktyg för inlärning och språkutveckling.  • Vi började med att presentera idén för barnen och började med skapandet av berättelsen, den viktigaste delen i projektet
  • Utifrån berättelsen tecknade barnen karaktärer, figurer och bakgrundsmiljö.
  • Därefter ritade barnen filmmanus i små rutor som i en serietidning. Mallen hämtade vi från nätet.
  • Sedan vidtog själva animationen med appen Puppet Pals HD.
  • Barnen fotograferade figurerna och bakgrunden och lade in dem i appen.
  • Därefter spelade vi in rörelserna utifrån filmmanuset.
  • Berättarrösterna spelades in med diktafon och ljudet fördes via dator över till iPad, kan också spelas in direkt.
  • När filmens olika delar var klara skedde slutredigeringen i appen iMovie och berättarröst lades på tillsammans med appens ljudeffekter.
  • Slutligen gjorde vi filmens intro, titeltext, sluttext och musik med appen Intro Designer for iMovie.
I Lärarhandledning Bildmanus.pdf från Film Stockholm finns många användbara idéer om man anpassar dem till förskolan.
Mycket material kan man finna om man googlar på bildmanus och film i förskolan

Inlägg av Janos Back

torsdag 23 augusti 2012

En dator för barns lärande

En videopresentation om en dator anpassad för yngre barns lärande med tanke på metoden ”att skriva sig till läsning”. Datorn har enkel talsyntes kopplad till program för skivande.

Gränssnittet är designat för att datorn skall vara smidig och rolig för barn och personal att arbeta med.

Det finns ett urval av pedagogiska program och program för kreativt skapande.
Det finns även mer avancerade verktyg för kommunikation, text, bild, ljud och videoproduktion. Datorn är gjord för att vara robust i barnverksamhet och är enkel att hantera.

Allt utom några program är open source och bygger på Edubuntu, en variant av Ubuntu, ett av de stora Linuxsystemen som används mycket i undervisning i världen och även i kommuner i Sverige.

I Fosie stadsdel finns mångårig erfarenhet av Edubuntu som används på de flesta förskolor och i en del skolor. Då äldre, begagnade datorer kan användas och kostnaden för mjukvara är i det närmaste noll är det även ett hållbart datoranvändande.
För mer information, se under etiketterna nedan.

torsdag 7 juni 2012

Sagodans


Som en del i utbildningen Förskolelyftet på Kristianstad Högskola har jag arbetat med Sagodans i en barngrupp med barn mellan ett och tre år gamla.

Jag mailade författaren Stina Wirsén som är författare till boken Vem är arg? och fick godkänt att använda mig av hennes illustrationer. Jag fotograferade illustrationerna i hennes bok Vem är arg?  Därefter skapade jag en Photostory med bilderna, texten i boken samt olika musikstycken från Multimediabyrån. Sagan projicerade jag sedan upp på en vit vägg så figurerna kom längst ner vid golvet. Därefter fick barnen möta sagan på ett för oss alla nytt sätt.

Sagodans är ett sätt att uppleva en saga eller en känsla med hela kroppen. Hur känns det i kroppen när nallen är arg? Och när nallen blir glad igen? Genom musiken förstärks den arga respektive glada känslan. Genom sagodansen tränar vi bland annat motorik, social kommunikation och språk.

Det var mycket spännande att observera hur barnen rörde sig och så småningom utvecklade fler rörelser efterhand till olika sorters musikstycken. Vi hade många samtal om sagan och barnen gjorde kopplingar till sin vardag.

Genom att även lägga till sagans originaltext i Photostory, ger vi barnen  ett sätt att möta skriftspråket samtidigt som de får stöttning av sagans bildspråk och den kompletterande musiken.  Barnen får ytterligare en möjlighet att bli delaktiga i de läs- och skrivkunnigas förening och utveckla sina literacyförmågor.

Inlägg och video av Sara Wremert, förskollärare på Blomviks förskola

onsdag 15 februari 2012

Konkreta IKT-mål för förskolanDatorn är en naturlig del av förskolans verksamhet.

Alla barn ska ges möjlighet att bekanta sig med datorn och dess möjligheter.

Alla barn ska i den dagliga verksamheten ha möjlighet att utnyttja förskolans datorer och digitala resurser.

All personal ska vara förtrogna med förskolans IT-resurser och använda det i sitt dagliga pedagogiska arbete.

All personal använder sig av digital utrustning i sitt dokumentationsarbete.
 
Källa; Utdrag ur Augustenborg/Hindbyområdets IKT-plan.