onsdag 15 februari 2012

Konkreta IKT-mål för förskolanDatorn är en naturlig del av förskolans verksamhet.

Alla barn ska ges möjlighet att bekanta sig med datorn och dess möjligheter.

Alla barn ska i den dagliga verksamheten ha möjlighet att utnyttja förskolans datorer och digitala resurser.

All personal ska vara förtrogna med förskolans IT-resurser och använda det i sitt dagliga pedagogiska arbete.

All personal använder sig av digital utrustning i sitt dokumentationsarbete.
 
Källa; Utdrag ur Augustenborg/Hindbyområdets IKT-plan.