torsdag 7 juni 2012

Sagodans


Som en del i utbildningen Förskolelyftet på Kristianstad Högskola har jag arbetat med Sagodans i en barngrupp med barn mellan ett och tre år gamla.

Jag mailade författaren Stina Wirsén som är författare till boken Vem är arg? och fick godkänt att använda mig av hennes illustrationer. Jag fotograferade illustrationerna i hennes bok Vem är arg?  Därefter skapade jag en Photostory med bilderna, texten i boken samt olika musikstycken från Multimediabyrån. Sagan projicerade jag sedan upp på en vit vägg så figurerna kom längst ner vid golvet. Därefter fick barnen möta sagan på ett för oss alla nytt sätt.

Sagodans är ett sätt att uppleva en saga eller en känsla med hela kroppen. Hur känns det i kroppen när nallen är arg? Och när nallen blir glad igen? Genom musiken förstärks den arga respektive glada känslan. Genom sagodansen tränar vi bland annat motorik, social kommunikation och språk.

Det var mycket spännande att observera hur barnen rörde sig och så småningom utvecklade fler rörelser efterhand till olika sorters musikstycken. Vi hade många samtal om sagan och barnen gjorde kopplingar till sin vardag.

Genom att även lägga till sagans originaltext i Photostory, ger vi barnen  ett sätt att möta skriftspråket samtidigt som de får stöttning av sagans bildspråk och den kompletterande musiken.  Barnen får ytterligare en möjlighet att bli delaktiga i de läs- och skrivkunnigas förening och utveckla sina literacyförmågor.

Inlägg och video av Sara Wremert, förskollärare på Blomviks förskola