torsdag 23 augusti 2012

En dator för barns lärande

En videopresentation om en dator anpassad för yngre barns lärande med tanke på metoden ”att skriva sig till läsning”. Datorn har enkel talsyntes kopplad till program för skivande.

Gränssnittet är designat för att datorn skall vara smidig och rolig för barn och personal att arbeta med.

Det finns ett urval av pedagogiska program och program för kreativt skapande.
Det finns även mer avancerade verktyg för kommunikation, text, bild, ljud och videoproduktion. Datorn är gjord för att vara robust i barnverksamhet och är enkel att hantera.

Allt utom några program är open source och bygger på Edubuntu, en variant av Ubuntu, ett av de stora Linuxsystemen som används mycket i undervisning i världen och även i kommuner i Sverige.

I Fosie stadsdel finns mångårig erfarenhet av Edubuntu som används på de flesta förskolor och i en del skolor. Då äldre, begagnade datorer kan användas och kostnaden för mjukvara är i det närmaste noll är det även ett hållbart datoranvändande.
För mer information, se under etiketterna nedan.