onsdag 3 februari 2010

Filmning i förskolan workshop 2Filmen ovan är en kort dokumentation av redigeringsarbetet
under den andra workshopen, då deltagarna arbetade
med att redigera sitt filmmaterial. Vi hade ett problem med
filformat då MovieMaker används och programmet
inte tar alla filformat från videokameror.
På Multimediabyrån finns en manual och länk
för att ladda ner "Any Video Converter",
ett program för att konvertera videofiler till format
som MovieMaker kan hantera.

Nästa workshop 17/3 kommer vi att använda en timme
för att färdigställa filmerna och sedan diskutera filmerna.