måndag 7 november 2011

Blå gruppen hälsar på


   Den Blå gruppen från Maryhills förskola kom på

   besök för att hämta Edubuntudatorer till förskolan.
   Sedan gjorde de tillsammans med Stefan Ljung
   denna film som skildrar besöket.

måndag 17 oktober 2011

Miljön som den tredje pedagogen

 
    En PIMfilm av Ann-Sofie Schmidt som skildrar miljön 
   på Maryhills förskola i Malmö och tänket bakom.

onsdag 5 oktober 2011

Det skall vara roligt med datorer


 
Vi har gjort en "skriva sig till läsning" dator.
Det är en Edubuntudator med talsyntes och
program som kan ge barnen ljudstöd för skrivandet.
Receptet är Edubuntu 10.04 Fosiedistro, en nypa
Windowsprogram som emuleras och kryddat med 
en version av Sugar som kan köras i Edubuntu.
Det är Sugar's program "Speak" som filmen visar.
Man skriver in ord och Speak läser upp orden.
     

torsdag 18 augusti 2011

I Dinoland


En film gjord av Lena Finnbäck och barn på Visans förskola.
Ett bra exempel på hur man kan använda IKT och media
på ett kreativt sätt i förskolan

Linux för lärande - Edubuntu 10.04 Fosiedistro


Guiden är tänkt för pedagoger som själva vill hämta ner och installera
en Edubuntudator för barn och ungas lärande.
"Edubuntu 10.04 Fosiedistro" är en version anpassad och testad
på många datorer på förskolor och skolor och är lätt att installera och hantera.
Distron är sammanställd utifrån de erfarenheter som finns i
den pedagogiska verksamheten i Fosies förskolor och
skolor. Läs mer i Guiden.

onsdag 15 juni 2011

Hållbart datoranvändande

Under våren har jag hållit denna presentation om
hållbart datoranvändande i olika pedagogiska fora.
Hur vi hanterar teknik och lärande om förhållningssätt
till teknik är en viktig framtidsfråga.

fredag 8 april 2011

Pedagogiskt arbete med IT som verktyg


En skildring av Marina Erlström om hur man arbetar med IT
i lärandet på Herdinnans förskola. På förskolan har man lång
erfarenhet av att arbeta med IT integrerat i verksamheten.