tisdag 1 oktober 2013

Projektet Kroppen på Lindängehus förskola
Lindängehus förskola har gjort en innehållsrik presentation om projektet "Kroppen".
Under projektets gång har de använt IT på barnens villkor integrerat som en naturlig del i ett undersökande arbetssätt kopplat till målen i läroplanen.
Presentationen talar för sig själv och är et utomordentligt exempel på hur man kan dokumentera och reflektera kring lärandeprocesser.

(Använd helskärmsläget för att se presentationen bättre)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar