onsdag 25 februari 2009

Datorer för barnDatorn finns naturligt i barnens värld och är ett redskap för barns lek och lärande i förskolan. Den kan vara ett vektyg för fantasi, skapande och kreativitet och ett sätt att låta barnen lära sig hantera digital teknik
- digital kompetens är en del av det livslånga lärandet.

Inom Fosie BoU finns Edubuntuprojektet för att utveckla datoranvändandet i förskolan och i de tidigare åren.

Edubuntu är en linuxvariant som är utvecklad för barns lärande med utseende och program och pedagogiska spel anpassade för barn. Edubuntu är snabbt, modernt, naturligtvis barnsligt enkelt att använda och kräver inte mycket av datorkraft.

Edubuntuprojektet har pågått i drygt två år och nu finns över 100 datorer
på 25 förskolor och 4 skolor i Fosie. Edubuntu är väldigt stabilt, enkelt och resurssnålt, vilket minimerar support och datorkapacitet.

I Fosie finns "Förskolans IT-nätverk", där pedagoger träffas regelbundet och utvecklar projektet och har
installationskurser. På en del förskolor installerar pedagogerna datorerna. Målet är att pedagogerna blir förtrogna med tekniken och själva har kontroll över sina IT-redskap tillsammans med barnen.

I projektet återanvänds datorer, som inte klarar kraven för nätuppkoppling i Malmö. Datorn är fristående från nätet och placerad så att flera barn kan stå och interagera vid datorn och tillsammans lära sig.

Edubuntu kan med fördel användas när man arbetar med metoden ”
Att skriva sig till läsning”.

1 kommentar: